Правителството прие Национален план за готовност при пандемия

TV Evropa