VBox7 logo

Зад Кулисите На Wcw:Пиян Кечист

На Кевин Неш явно просто не му е било ден.