Световната банка: Университетите в България трябва да се намалят 4-5 пъти

Световната банка констатира в доклад за образованието в България, че университетите у нас са прекалено много – в пъти над европейските норми. Това е една от причините качеството на образованието да пада, тъй като броят на свободните места надвишава броят на кандидат – студентите.

TV Evropa