Бизнесът още не е получил помощта от държавата от първия етап на пандемията

TV Evropa