Вяра и общество - 25 февруари 2012

Пражкия архиепископ Христофор – духовният глава на една от най-малобройните православни църкви в света. Ще научите малко известната история на Чешките земи и Словакия, ще чуете неговата лична история за контактите му с тайните служби на бившата Чехословаш

anixbi