all we had is gone now .. ;;

- Внимавайте какво правите.. На къде поемате в живота защото после е невъзможно да се върнете назад.. Да поемете по предишния път.. и да сте човека когото сте били.. - Н.

sexito_f_sf