Лия се опитва да разгадае смисъла на загадъчните писания на чичо си, когато се възправя Азмодан, Господарят на Греха и заплашва света с армиите си.

scotrod