Щастието обича усмихнатите хора - стихове Селвер

stvich53