Летни блянове - Таня Матеева

Много цвят и един красив стих...За много лятно настроение...

deia68