Депутатите обсъждат правилника на парламента

TV Evropa