damon&elena; [4x07]

За конкурс е надявам се да ви хареса

orchid