#кодУСПЯЛ, гост: Георги Първанов- собственик на консултантска компания за човешки ресурси

#кодУСПЯЛ е предаване на МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА (ММГ), в което се представят младежи, развиващи свой бизнес; младежи, управляващи НПО; младежи, успели в кариерата си; възможности за младежка реализация.
Водеща: Боряна Благоева
гост в предаването: Георги Първанов
Продуцент: Фондация "Звезден старт на таланти"

ГРИША ПЕТКОВ