Бежанците са се увеличили двойно само за едно десетилетие

TV Evropa