08. Приказки за Пиано / Камий Сен-санс: Аквариум из Карнавал на животните

Артисти: Лилия Гелева и Димитър Павлов
Солисти: Надежда Цанова и Иван Керековски
Диригент: Максим Ешкенази

fortissimo_family