Демоничната същност на Нло. Измамата Ню Ейдж

Филмът разкрива, че НЛО са всъщност демонични същества, които са направлявали хода на човешкото развитие през годините, чрез контакт с определени ключови личности. Днес този контакт се осъществява най-вече с движението Ню Ейдж, чрез ченълинг, контактьорство, автоматично писане, вещерство, медитация, изпадане в транс, обсебване, хипноза и др.. Демоничните същества се представят за "извънземни","служители на правдата и светлината". Такива като "Ащар", "Командата Ащар", "Възнесените Владици", Кутхуми, Сананда, Майтрея и много други. Библията ни предупреждава за тази измама (2 Кор. 11:14-15) Предполагаемите "извънземни" и движението Ню Ейдж са част от сатанинския план за завладяване на света и установяването на Антихриста и Новия световен ред. Движението Ню Ейдж работи в тясно сътрудничество с ООН, където често се извършват всякакви окултни техники. Чрез своите масови медитации и окултни ритуали движението Ню Ейдж призовава тези демонични същества в нашата реалност. Единствения начин да се измъкнете от тези демонични практики и същества е чрез Господ Исус Христос.Филма е от 2000 година от "Prophecy Club".

truth8407

Собственикът на клипа не желае коментари.