ЕС ще окаже помощ на европейските държави в борбата с пожарите

TV Evropa