Sony Vegas Tutorial - Text Effect #13

По поръчка на edwa. Шрифта, които съм използвала в урока:http://www.dafont.com/search.php?q=Will&Grace

xvegasxteachersx