VBox7 logo

част 2 - Истината за световния ислямски тероризъм! - майор Ивайло Франц - Проект Самозащита

248 28.02.2018 Инфо

paypal.me/proektsamozashtita - Част -2 - Документален филм -
Пред Вас е един истински филм, а не добре платена жалейка! Ще преживеете една лична и професионална изповед, а не поредното словоохотливо назидание! Ще чуете един воински зов за победа, а не хленча на безволев роб!... Струва 69 минути от живота Ви... Подкрепете го! Ако заслужава. Споделете го! Ако застанете зад него. Ако не - заплюйте го!... както обикновено...
samozashtita.eu
paypal.me/proektsamozashtita