(смях 100%) понякога има нужда да знаеш език...

tteda