Българино Къде Си?

Помислете си за живота около нас.
Помислете си за хората около нас.
Помислите си тези хора колко са нагла с нас!
Хора въведете вашите НАДПИСИ ТУК !!!

myend