КОМПОЗИТОР Е МИКИС ТЕОДОРАКИС.ЕДИН ОТ НАЙ-ВЕЛИКИТЕ КОМПОЗИТОРИ...И МОЖЕ БИ И НАЙ-ИЗВЕСТНИЯТ ТАНЦ НА СТАРИЯТ КОНТИНЕНТ...

mcrr