VBox7 logo

10 - те най - големи дупки в земните недра

121 695 03.06.2010 Инфо

Вследствие на неразумна човешка дейност или на природен катаклизъм,
тези образувания съществуват и до днес на повърхността на Земята.