10 - те най - големи дупки в земните недра

Вследствие на неразумна човешка дейност или на природен катаклизъм,
тези образувания съществуват и до днес на повърхността на Земята.

maximus93