VBox7 logo

Какво се изисква за да немогат да ви целнат с RPG в HL - то.