Река Искър

Красиво кътче от нашата Родина са бреговете на река Искър край село Чомаковци,община Червен бряг.
Пасторалната красота на природата те зарежда позитивно!

elanor11