Какво от това - Дони и Благовест Аргиров

Чужди утрини заспиват тихо пред моята врата.
Чужди спомени угасват скрито в тъмна светлина.
Чужда приказка за чужди дни за бягаща луна...

philadelfya