На този съдия му е забавно да изгонва играчи

На този съдия му е забавно да изгонва играчи

proability