VBox7 logo

Какво бихте направили? ~ Ако видите клиент да унижава сервитьор/ка?

175 12.03.2012 Инфо