Изказвания на Аматолий Карпов и Роман Худяков на митинг - шествие на Атака по случай 137-та година о

www.ataka.tv --- www.vestnikataka.bg --- radioataka.net

porq