ЕК отчете устно напредъка на България в областта на правосъдието и вътрешните работи

Европейската комисия е представила отчет пред експерти от държавите-членки за наблюдението над правосъдието и вътрешните работи в България. Т. нар. "устен доклад" не се оповестява публично. Окончателните заключения за резултатите в борбата с корупцията и организираната престъпност Брюксел ще оповести в редовна писмена форма през януари догодина.

TV Evropa