Пътна полиция организира обходни маршарути при блокади на пътища

TV Evropa