Никога не позволявайте, Едно изкушение да погуби една любов!! Някои хора нямат пари, но имат сърце!

charmingdevil