Νίκος Μερτζάνος - Στο Ίδιο Μου Το Ψέμα - в моята собствена лъжа