Какво да правим ако авиокомпания "приземи" част от самолетите си?

"Надеждни интелигентни продкти" - как да ги разпознаваме?
Гост: Игнат Арсенов - Европейски потребителски център

tvevropa_publicistika