koishite akuma [vampire boy] mv futatsu no kodou to akai tsuki

thus