VBox7 logo

Последният набор в Бундесвера започна военната си служба

31 04.01.2011 Инфо

Над 12 000 германски наборници започнаха своята задължителна военна служба – последната в страната преди 1 юли, когато влиза в сила нов военен закон. Той премахва задължителния набор в Бундесвера със срок шест месеца като прави военната служба доброволна.