"Сотбис" продава произведение на Банкси по мотиви от Моне

TV Evropa