Руската българофобия срещу българската култура

Моля, пишете на кирилица. Приятно гледане.

aloof