Инициатива за ранна профилактика

http://dentistrybg.com/Iniciativa.aspx

Инициативата, която е безсрочна, е уникална за България и допълва други инициативи, провеждани с цел подобряване на денталното здраве. Инициативата предвижда подобряване на здравната култура на родителите, форми

frvasileva