Nightwish - My Walden - превод -

"Уолдън" публикувана като "Уолдън или Живот в гората " e книга на американския поет и философ Хенри Дейвид Торо, издадена през 1854 г.

angel_wings_