Взриви ли доверието сред партньорите от НАТО пакта AUKUS?

TV Evropa