Тест Яхиново - финално

Това видео е заснето в рамките на изпълнение на проект "Приятно и полезно", подкрепен от Програма "М-Тел Грант", финансирана от Мобилтел ЕАД

thelads