"за 30 секунди" дипломен филм на оператора Пламен Бакърджиев 1970-2014

kuku_reloading