Неповторимата красота на Югозападна България /част 62/. Рилски манастир

17.05.2022 г. - 19.05.2022 г.
Разходка до Рилския манастир.

gwlahliev