Practice-in-school

Направено е преди няколко години, сега го използвахме при представяне на училището ни за срещата по проект "Учене чрез коопериране, сътрудничество и иновации" през февруари месец 2020 в Испания.

zpg_show