Яница - Изгубени Души

Глобално погледнато,шофьорите на възраст 16-24 години са силно представени в статистиките за смъртни случаи при катастрофи.Те представляват по-голям риск за себе си,пътниците си и другите участници в движението отколкото другите шофьори.Този проблем налаг

cveti_i_milen