Жоро Бекъма трансфериран в хандбала (пълна лудница)

nslavtchev