Симеон Дянков и Трайчо Трайков за възможността за увеличение на доходите

TV Evropa