Косе-Босе, дай едно яйчице!

Българска народна приказка, която записахме с моя съпруг като поздрав за един малчуган- Илияс, който живее далеч на 'юг в Гърция

You tube на съпруга ми-Коста ( ufoguy) Посетете :)
нямах наририсувано Косе-Босе, така че използвах една моя рисунка-прерисунка на лисичка :
https://www.deviantart.com/lenamorgue90/art/foxy-2-595544776

lena_morgue90