Група афро - американци запалват момче 16+

Светска хроника - момчето оцелява с 30% изгарания по тялото

totenkopf1488