Апокалипсис: Втора Световна война: Шокът

Войната продължава и през 1941: след битката при Москва и изненадващото японско нападение над Пърл Харбър конфликтът се превръща в световен.

kamata